Agressie - regulatiegroep

Agressie is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op.

Bij bijna alle vormen van agressief gedrag spelen pijn en emoties als angst, boosheid en verdriet een belangrijke rol in het ontstaan ervan. Die zijn immers belangrijk om te bepalen of je je veilig voelt of niet.

Als je deelneemt aan agressie-regulatiegroep, leer je:

  • ontspannen
  • De agressie terug te brengen tot de kern - wat zit erachter…waarom ben ik boos.
  • Dat er een verschil is tussen wat jij denkt, voelt en doet en wat anderen denken, voelen en doen. 
  • Actie – reactie. 
  • Gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
  • Je zelfbeeld en zelfwaardering verbeteren.
  • Sociaal vaardiger zijn.
  • Omgaan met emoties en gevoelens.
  • Omgaan met conflicten, ruziemaken en autoriteits-relaties.
  • Het durven leiden van een zinvol leven.

De agressie-regulatiegroep bestaat uit maximaal 5 tot 6 deelnemers.