Vragen rondom aanmelden, indicaties en betalingen.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen die belemmerd wordt in het dagelijks leven door problemen/uitdagingen die men ervaart en waarbij (praktische) ondersteuning nodig is.

Mag ik mij alleen aanmelden als ik al een indicatie heb vanuit WMO of WLZ? 

Nee, iedereen kan zich aanmelden. Met of zonder indicatie. Er vindt een intake plaats om te beoordelen of en hoe er begeleiding ingezet kan worden. Wij ondersteunen bij het maken van de aanvraag WMO of WLZ.

Ik heb al een indicatie… hoe lang is de wachttijd?

Wij hebben geen wachtlijst. Het streven is dat de begeleiding binnen twee weken wordt opgestart. Wanneer er sprake is van acute zorg wordt direct begeleiding ingezet.

Hoe wordt de begeleiding gefinancierd?

IBWZ is bij diverse gemeenten in Limburg en Noord-Brabant gecontracteerd via Zinzorg. De begeleiding wordt vanuit de gemeente aan IBWZ betaald.

Bij niet-gecontracteerde gemeenten wordt er een PGB (Persoonsgebonden Budget) aangevraagd. De begeleiding wordt in dit geval uit het PGB betaald.

Moet ik zelf PGB-administratie doen?

In principe beheer je je eigen PGB. Hier komt enige administratie bij kijken. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, kun jij een gewaarborgde hulp inschakelen. Dit is iemand die voor jou het PGB beheert. Het kan iemand uit jouw sociale omgeving zijn zoals een familielid. Echter kan er ook een professionele gewaarborgde hulp worden ingeschakeld. De gewaarborgde hulp is onafhankelijk van de zorgaanbieder en bewaakt het proces rondom de betalingen en hulpverlening.

Heb je nog vragen n.a.v. bovenstaande? Wil jij meer informatie of je aanmelden? Neem gerust contact met ons op!