Begeleiding Gezin

Vaak komen wij voor Ambulante Begeleiding in een gezin terecht. In eerste instantie lijkt de hulpvraag gericht te komen vanuit een volwassen persoon binnen het gezin. Echter kan een hulpvraag het hele systeem beïnvloeden en zullen wij dan ook aansluiten op aanvullende vragen vanuit het gezin. Hierbij kan het gaan om de partner, maar ook andere gezinsleden waaronder de kinderen.

Bij kinderen en jeugdigen wordt (spelenderwijs) aansluitend op de behoeften en mogelijkheden van het kind ontdekt waar een eventuele zorgvraag ligt en hierop geanticipeerd.

Waar loopt het gezin tegen aan in de praktijk? Hoe verloopt de communicatie? Loopt iedereen op zijn tenen of is er ruimte voor emoties en een gesprek? Door een positieve en open aanpak streven wij naar verbetering binnen de situatie. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hand van een begeleidingsplan. Dit plan is een levend document dat op vaste momenten wordt besproken, geëvalueerd en bijgesteld.

Bij de begeleiding worden zo nodig alle gezinsleden nauw berokken. Begeleiding binnen het gezin bestaat uit begeleide gesprekken met elkaar, positieve conditionering en daar waar nodig actieve praktische ondersteuning. Hiermee worden de gezinsleden uitgedaagd om anders met zaken om te gaan, maar vooral weer in gesprek te gaan met elkaar. Luisteren naar elkaar en hierop actie ondernemen. Wij streven naar een positieve samenwerking met de diverse betrokken partijen.

Heldere communicatie naar instanties en cliënten is ons uitgangspunt. Eigen kracht van het gezin en de sociale omgeving wordt gestimuleerd door de begeleiding.