Klachtenregeling

Wij doen uiteraard ons best om ons werk voor iedereen naar tevredenheid uit te voeren maar daar waar mensen werken worden ook wel eens fouten gemaakt. Als u een klacht heeft proberen we daar eerst samen uit te komen, maar mocht dat niet lukken dan kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

IBWZ is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Mocht u een klacht hebben over de door ons geleverde zorg. dan kunt u deze bij Klachtenportaal indienen en verder laten onderzoeken.

De uitleg en informatie staan in het klachtenregelement en kunt u hier downloaden door op onderstaande link te klikken

Klachtenregelement Klachtenportaal Zorg