Klachtenregeling

IBWZ is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Mocht u een klacht hebben over de door ons geleverde zorg. dan kunt u deze bij Klachtenportaal indienen en verder laten onderzoeken.

De uitleg en informatie staan in het klachtenregelement en kunt u hier downloaden door op onderstaande link te klikken

Klachtenregelement Klachtenportaal Zorg