Individuele begeleiding voor Kind, Jeugd en Gezin

 • Bij kinderen en jeugdigen is de begeleiding gericht op ondersteuning door spelenderwijs, aansluitend op de zorgvraag samen te ontdekken, waar de prioriteiten binnen de begeleiding liggen.
 • een positieve, duidelijke en open aanpak, waarbij doelgericht (aan de hand van een begeleidingsplan) wordt gestreefd naar verbetering binnen de situatie.
 • Bij de begeleiding worden de ouder-(s) / verzorger-(s) nauw betrokken.
 • Wij zullen daar waar nodig adviseren, om zo mede de communicatie ( naar derden-) te stimuleren.
 • Veiligheid voor kind en gezin staat voorop.
 • Observeren / signaleren.
 • D.m.v. positieve conditionering / sport, spel en activiteiten, het kind stimuleren / leren om anders met zaken om te gaan.
 • Wij zijn 24/7 bereikbaar voor onze cliënten bij dringende vragen.
 • Een positieve samenwerking met de diverse betrokken partijen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de school van het kind.
 • Heldere en duidelijke communicatie naar instanties en cliënten.
 • Eigen kracht van ouders / verzorgers en / of sociale omgeving vergroten / stimuleren
 • Proactief en oplossingsgericht anticiperen op (onverwachte-) situaties