Persoonlijke begeleiding voor (jong-)volwassenen

Begeleiding is gericht op verbetering van de (moeilijke-) situatie, waar iemand in verkeerd. Iemand kan bijvoorbeeld door psychische problemen en / of een fysieke beperking moeite hebben met dagstructuur, slaapproblemen ondervinden, niet (meer) weten hoe het huishouden in te delen/uit te voeren, etc.

Wij ondersteunen door enerzijds gesprekken te voeren / advies uit te brengen en anderzijds door praktisch te ondersteunen, door samen met de cliënt activiteiten en taken uit te voeren( stimuleren / motiveren). Doel is, dat de zorgvrager uiteindelijk zelfstandig verder kan met zijn /haar leven binnen zijn/haar mogelijkheden.

Binnen de aanwezige problematiek, begeleid IBWZ gericht op alle aspecten binnen het (dagelijks-) leven, zoals:

  • ADL
  • Dagelijkse structuur en dagactiviteiten
  • Wonen
  • Werk
  • Vrije tijd
  • Sociale contacten en familie
  • Relatie partner
  • Communicatie algemeen

Daarnaast hebben wij een signalerende / observerende functie.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld vroegtijdig signaleren van een psychose bij een cliënt.
Hierop wordt dan snel en deskundig geanticipeerd om eventueel gevaarlijke situaties voor de cliënt en/of de omgeving te voorkomen.